Hasiera
Krisiaren irtenbidea gastua eta presio fiskala igotzea da