Hasiera
Justizia klimatikoak eta sozialak batera joan behar dute